خانم سگولن رویال که ریاست Cop 21 (بیست و یکمین کنفرانس متعهدین تغییرات آب و هوا که سال ۲۰۱۵ با حضور نمایندگان عالی رتبه ۱۹۰ کشور از جمله ایران در پاریس برگزار شد) را بر عهده دارد در جمع خبرنگاران از ایران به دلیل پیوستن به توافق پاریس و امضای این توافق در ۲۲ آوریل گذشته تشکر کرد و گفت که ایران برای تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس در مجلس اقدامات خود را آغاز کرده است که این جای قدردانی دارد.

وزیر…
دنیای سفر