طبیعت گردی از جمله انواع گردشگری است که گرچه به وفور و توسط انواع گروه های قانونی و غیرقانونی برگزار می شود اما تنها چند آژانس در آن به اعتبار رسیده اند.

یکی از نکات جالب در نهمین نمایشگاه بین المللی مشارکت برخی از این آژانس ها و حضورشان در یک غرفه واحد بود؛ پرسش از چرایی این مساله و عدم حضور سایر آژانس های معتبر این حوزه را با سهند عقدایی مدیر اسپیلت در میان گذاشتیم. مقایسه نمایشگاه امسال با…
دنیای سفر