عبدالرضا موسوی افزود: هم اکنون به صورت مستقیم در حال مذاکره با ایرباس برای تامین هواپیما هستیم.

وی با بیان این که مدیران ایرباس قول داده اند تا پایان فوریه پیشنهادات خود را در این زمینه به ما ارائه کنند، تصریح کرد: با توجه به وضعیت امروز، به دنبال تامین نیازهای خود در اسرع وقت با به کارگیری هواپیمای ۲ تا ۵ ساله تولید ایرباس هستیم.

وی یادآور شد: واحدی از ایرباس  تحت عنوان مدیریت دارایی…
دنیای سفر