حمیدرضا قدری در خصوص نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور گفت: اینکه هواپیمای نو بخریم یک اقدام کاملا مناسب است اما اینکه کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی همچنان از یک سیستم ناهماهنگ تبعیت کند جایی بسی تامل دارد.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا برای خرید هواپیما پول نقل می دهند افزود: این کار از طریق فاینانس انجام می شود که البته در خرید هواپیماهای ایرانی نیز این مسئله به همین شکل صورت گرفته است. چنان چه…
دنیای سفر