به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول سازمان روز گذشته ۵ بهمن ماه با اشاره بر موضوع قطع درختان کاخ سعدآباد عنوان کرد: ماجرای اخیر سعدآباد که ناشی از اختلاف بر سر جابجایی یگان حفاظتی مجموعه بوده از دو منظر قابل بررسی است.

وی افزود: در مورد موضوع اول اینکه برای اصلاح یا هر تغییر جزئی دیگری، اگر نیاز به…
دنیای سفر