به گزارش ایسنا؛ علی عابدزاده اظهار کرد: اینکه در جریان مذاکرات پس از لغو تحریم ها این ایران ایر بود که به عنوان نخستین ایرلاین توانست نسبت به خرید هواپیمای جدید اقدام کند به سابقه بیش از چهار دهه ای این شرکت هواپیمایی و زیرساخت های قوی و قابل توجه آن مربوط می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به توانایی ایران ایر در اقدام جهت خرید هواپیماهای جدید، دولت با توجه به تعهدی که در این…
دنیای سفر