در محیط های بومی و محلی ما اتفاقات گسترده ای در عرصه گردشگری در حال وقوع است و در آن نقش زنان در تولید شغل و ثروت بسیار پررنگ است.

مرتضی رحمانی موحد معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری گفت: بخش زنان در هر عرصه و حوزه ای که حضور داشته باشند بسیار پرنشاط و پرامید هستند و این را در زمان خدمت خود در معاونت گردشگری شاهد آن بوده ام…
دنیای سفر