به گزارش فرینا، حامدعلی مبارکی گفت: انجام خدمات و سرویس دهی این کشتی که متعلق به شرکت ناسیونال سریس (Nationai Serries) کشور عمان است، با تلاش و پیگیری این سازمان و اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با هماهنگی “شرکت کشتیرانی هوپاد دریا” و با همکاری و تشریک مساعی کلیه دستگاه های ذیربط صورت پذیرفته است.

مبارکی افزود: راه اندازی این خط دریایی باعث سهولت در تردد مسافران، گردشگران و…
دنیای سفر