[ad_1]

پارک ملی تندوره در شمال شرقی ایران واقع شده ‌است. بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی تندوره در شمال استان خراسان رضوی در شهرستان درگز قرار دارد. این پارک ملی با مساحت ۷۳۴۳۵ هکتار در بهمن ماه سال ۱۳۴۷ به عنوان منطقه حفاظت شده تندوره قرق گردید و در اسفند ماه سال ۱۳۴۸ به پارک وحش تندوره تغییرنام یافت. در خردادماه سال ۱۳۵۰ قسمتی از شرق (ناحیه مجاور گردنه الله اکبر) حذف و در بهمن ماه سال ۱۳۵۳ عنوان پارک ملی تندوره به منطقه داده شد.

تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر cover: 
عکاس مجموعه: 
میثم رودکی


[ad_2]