ایران که به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک بسیار مطلوب، همواره کشوری تاثیرگذار در منطقه بوده است در سال های گذشته به دلیل وجود تحریم ها موفق به توسعه صنعت ریلی خود و بهره گیری از توان و پتانسیل موجود نشده بود. اما به نظر می رسد با اجرایی شدن برجام و سیاست هایی که در برنامه ششم توسعه کشور مدنظر مسوولان است، گام های مهمی برای سرعت بخشی به قطار صنعت حمل و نقل ریلی برداشته شده است…
دنیای سفر