معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سال ۹۲ تا ۹۳ پایش های نظارتی ۷۲ درصد و پایش های خوداظهاری ۶۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازما ن حفاظت محیط زیست (پام)، سعید متصدی در هم اندیشی پایش آلودگی های محیط زیست افزود: این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۹۳ تعداد آزمایشگاه های معتمد تا حدوی کاهش یافته اما فعالیت آن ها افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: بحث نظارت بر…
دنیای سفر