به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ مصطفی فاطمی در این خصوص گفت: این نان که با طول ۶۴ و عرض ۸ سانتی متر با وزنی قریب به ۱۶ کیلوگرم پخت شد، بین جمعیت حاضر در جشنواره که قریب به ۱۰۰۰ نفر بودند توزیع شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی یزد عنوان کرد: نان کرنو یا کرنون که آرد آن از گندم محلی تهیه شده و به کمک دست خمیر آن کاملا آماده می شود و نیز با توجه…
دنیای سفر