به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ مقصود اسعدی سامانی در نشست دست اندکاران صنعت هوانوردی کشور با وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به هزینه های ایرلاین ها در سال ۹۳ گفت: در سال گذشته ۳۵۰ هزار ساعت پرواز توسط ایرلاین های داخلی انجام شد و بخش زیادی از هزینه های امنیت هوایی توسط ایرلاین ها پرداخت می شود که دولت باید نسبت به تامین و پرداخت این هزینه ها اقدام کند تا فشار کمتری به ایرلاین ها وارد ش

هواپیمای ماهان در حال فرود
دنیای سفر