به گزارش فرینا، امروز با حضور اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرواز آزمایشی در فرودگاه منطقه آزاد ماکو انجام شد.

این پرواز آزمایشی توسط یک فروند هواپیمای آنتونوف با موفقیت انجام شد.

فرودگاه ماکو یکی از زیرساخت های اساسی برای توسعه و رونق منطقه آزاد ماکو است که همزمان با استقرار سازمان منطقه آزاد، کلنگ این طرح به دست اکبر ترکان بر زمین خورد و هم اکنون…
دنیای سفر