نریمانی با بیان اینکه قشم ایر از استاندارهای کیفی بالایی در ارایه خدمات برخوردار است، گفت: با توجه به استراتژی ها و برنامه هایی که مدیریت جدید تعریف و تدوین کرده است، وضعیت مطلوبی در پسابرجام خواهیم داشت.

وی افزود: در سال های گذشته موانع خرید و یا اجاره هواپیما مشکلات فراوانی برای ایرلاین ها بوجود می آورد، اما پس از اجرای برجام چشم انداز بسیار خوبی در انتظار صنعت هوایی کشور است. به این ترتیب…
دنیای سفر