«جیوانا آرتی» رئیس آژانس گردشگری «سیه را» در شهر پاریس که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران به ایران آمده است، اظهار کرد: خوشحالم که مردم ایران با سرمایه های شخصی خودشان خانه های تاریخی و بناهای قدیمی را حفظ می کنند و در این راه جایی مانند صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به آن ها در مرمت و بهره برداری از این بناها کمک می کند.

وی ادامه…
دنیای سفر