به گزارش ایرنا، دو طرف در این دیدار درباره راه های گسترش همکاری ها و سرمایه گذاری بین شهر پانچوا و شهرهای ایران در زمینه های مختلف از جمله پتروشیمی، کشاورزی، فرهنگی و گردشگری بحث و گفت و گو کردند.

«ساشا پاولوو» روز یکشنبه در دیدار با «مجید فهیم پور» با یادآوری لغو تحریم ها علیه ایران، این فرصت را مغتنم شمرد و گفت: شهر پانچوا خواهان تقویت همکاری های خود با ایران در زمینه های مختلف است و ما می…
دنیای سفر