به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام، فرج فاضلی اظهار داشت: با انجام بررسی ها و مطالعات انجام شده در دشت دهلران سابقه سکونت در این دشت به احتمال زیاد به ۳۰ تا ۴۰ هزار سال پیش باز می گردد.

وی گفت: با بررسی های انجام گرفته در حوزه رودخانه دویرج و منطقه وسیعی از بخش موسیان شهرستان دهلران، محوطه ها و سایت هایی از دوره های پارینه سنگی میانی، جدید و فراپارینه سنگی تا دوره اسلامی…
دنیای سفر