یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی مترو در ایران توجیه پذیر نبودن تولید انبوه است. پیش بینی برخی کارشناسان گویای آن است که ایران در ۱۰ سال آینده می تواند در ساخت سیستم رانش قطارهای زیرزمینی اقدام کند.

در استان تهران خدمات مربوط به قطارهای زیرزمینی به شرکت واگن سازی تهران واگذار شده که این شرکت از سال ۸۲ تاسیس و از همان سال خدمات تعمیر، نگهداری و ساخت قطارهای مورد نیاز استان تهران را بر عهده دارد…
دنیای سفر