مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه آهن درباره آخرین وضعیت پیش فروش بلیت قطارهای مسافری طرح نوروزی از ۲۵ اسفند ۹۴ به مدت ۲۰ روز تا ۱۵ فروردین ۹۵ گفت: کل ظرفیت ایجادی برای این مدت ۹۲ هزار و ۲۸۵ صندلی به صورت روزانه و یک میلیون و ۸۴۵ هزار و ۷۰۰ صندلی در کلیه مسیرها است که بلیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار صندلی در برنامه پیش فروش قرار دارد و نحوه فروش بلیت قطارهای محلی و حومه ای نیز متفاوت…
دنیای سفر