معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه همه بنادر در حال برنامه ریزی برای ایام نوروز هستند، اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و منسجم برای کنترل و نظارت بر شناورهای مسافری و تامین ایمنی و آسایش مسافران دریایی در ایام نوروز در دستور کار است.

محمد راستاد با بیان اینکه پایانه های مسافری دریایی آماده خدمات دهی به مسافران دریایی هستند، گفت: اگرچه در همه ایام سال سفرهای دریایی همواره…
دنیای سفر