ایران در زمان تحریم ها حتی برای تهیه یک قطعه هواپیما دچار مشکل بود و شرکت های سازنده هواپیمایی در جهان حاضر به همکاری با ایرلاین های داخلی نبودند، اما با اجرایی شدن برجام کار به جایی رسیده که بزرگ ترین شرکت های سازنده هواپیما برای فروش هواپیما به ایران دست و پا می شکنند.

به گزارش تین نیوز، سفر رییس جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه دستاوردهای اقتصادی بسیاری برای کشور داشت، یکی از این دستاوردها…
دنیای سفر