چند ماهی از ورود اتوبوس های دوکابین به چرخه حمل و نقل دورن شهری می گذرد؛ اتوبوس هایی که عمدتا در مرکز شهر و در خط BRT راه آهن-تجریش فعالیت می کنند؛ اما در حالی اقدام به ارائه سرویس به مردم می کنند که برخی از این اتوبوس ها پلاک موقت دارند و از نصب پلاک ملی بر روی آن ها خبری نیست.

سالهاست که نصب پلاک ملی بروی تمامی وسایل نقلیه الزامی است و نصب کوتاه مدت پلاک های موقت نیز بر همگان روشن است اما با…
دنیای سفر