مصطفی هاشمی طبا طی سخنانی در نشست موسسه دین و اقتصاد که روز پنجشنبه برگزار شد، درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تصریح کرد: در آن زمان هر بشکه نفت با قیمت بین ۶ تا ۷ دلار فروخته می شد و با اینکه دائما خارک و سایر مبادی خروجی نفت کشور بمباران می شد ولی روزانه بین ۶۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کردیم.

او ادامه داد: از سوی دیگر در آن زمان باید هزینه های سنگینی برای جنگ پرداخت می شد تا کشور…
دنیای سفر