فرانسیس دی بلو و لارنس ام کان، نویسندگان پژوهش تازه ی اداره ملی پژوهش های اقتصادی آمریکا، برای پیدا کردن علت این مسئله به واکاوی داده های حقوق و مشاغل از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ پرداخته اند. آن ها متوجه شدند با افزایش شمار بانوانی که به دانشگاه راه می یابند، فارغ التحصیل می شوند و به بازار کار راه پیدا می کنند، نقش میزان تحصیلات و تجربه کاری در تفاوت میان حقوق مردان و زنان کمرنگ تر شده است. به این ترتیب…
دنیای سفر