در هفته های گذشته کمپین تحریم سفر به دو کشور همسایه را دنبال کرده ام. کمپینی که دست آخر به صدا و سیما نیز راه یافت و دلایلی در دفاع از آن مطرح شد. هر چه بیشتر درباره این کمپین می خوانم، بیشتر نگران می شوم. کوتاه سخن آن که این کمپین از دل مردم بیرون نیامده است.

مردمی نیست که انسانی هم نیست و از نغز روزگار همان اقتصاددانانی است که سال ها از آثار مخرب تحریم های ظالمانه غرب علیه مردم ایران، دم می…
دنیای سفر