چشمه های آب معدنی باداب سورت یکی از جاذبه های گردشگری بین استان مازندران و نزدیک استان سمنان است، اما این جاذبه کم نظیر مدتی است به دلیل ورود بی رویه و کنترل نشده گردشگران، حال و روز خوشی ندارد.

چندین گردشگر در حال بازدید از چشمه های باداب سورت
دنیای سفر