به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این همایش به ارائه مقاله های علمی درباره کاوش های میدانی، بررسی و شناسایی محوطه های باستانی و تاریخی و بازنگری اطلاعات گذشته و نمایشگاه یافته های باستان شناختی سال ۹۳ می پردازد.

همایش امسال علاوه بر کارشناسان و پژوهشگران فعال در پژوهش های میدانی سال گذشته میزبان جمعی از متخصصان غیر ایرانی از مراکز پژوهشی کشورهای مختلف نیز خواهد بود….
دنیای سفر