بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران به جای ترکیه و دبی در نوروز پیش رو دعوت می کند تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است.

استان چهارمحال و بختیاری، با قرار گرفتن در بخش مرکزی کوه های زاگرس، آب و هوای کوهپایه ای دارد و در بهار و تابستان بسیار دیدنی است. مرکز این استان شهرکرد و از شمال و مشرق به استان…
دنیای سفر