در حالی که خوردن غذا در رستوران اغلب گران تر از صرف غذا در منزل است، اما بعضی وقت ها طبخ و صرف غذا در منزل اصلا ارزش ندارد و حتی در مواردی ممکن است صرف غذا در رستوران سالم تر و ارزان تر باشد؛ البته به شرط آنکه انتخاب درستی داشته باشید.

تعداد بی شماری از کارشناسان امور مالی مدام توصیه می کنند که طبخ و صرف غذا در منزل، ارزان تر است؛ از سوی دیگر، کارشناسان علوم تغذیه نیز مدام گوشزد می کنند که…
دنیای سفر