به گزارش پایگاه خبری بازار هتل، در بازار گردشگری و هتلداری چین که آخرین ارزش آن رقم نجومی ۲۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است و سال گذشته بیش از ۱۰۹ میلیون سفر خارجی در آن به ثبت رسیده، صنعت هتل این کشور نیز مسیر رو به رشد توسعه داخلی خود را با قدرت می پیماید.

بنا بر گزارش پایگاه برترین پروژه های هتل در جهان، تعداد هتل های در حال ساخت و بهره برداری کنونی این کشور به ۷۰۰ پروژه می رسد که در مجموع…
دنیای سفر