به گزارش دنیای سفر؛ لیلا فلاحتی مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، صنعت گردشگری را یکی از بزرگ ترین صنایع رو به رشد، موتور محرکه اقتصاد و منبع مهم ارز آوری در جهان دانست و اظهار کرد: بر اساس آمارهای بین المللی، گردشگری نزدیک به ۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۷ درصد از کل اشتغال جهانی را تامین کرده و این درحالی است که در کشورهای در حال توسعه این رقم ۴۵ درصد از کل…
دنیای سفر