به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ این کارگاه تخصصی امروز چهارشنبه ۵ اسفند ماه با حضور پرفسور اکتسابی، دکتر داورپناه، دایچی تسونومیچی، کورا موتو یوسو متخصصان مستندنگاری و با استقبال پژوهشگران و مرمت گران در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

پرفسور اکتسابی با معرفی دستگاه اسکنر نوری به بیان گوشه ای از مراحل مختلف مستندنگاری آثار تاریخی پرداخت و گفت: هر یک از پژوهشگران علاقمند می…
دنیای سفر