با مشاهده نتایج پروژه های آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها به پروژه خودمان در آفریقا افتخار  کردم زیرا حداقل اسب های آبی را سیر کرده بودیم.

ارنستو سیرولی یکی از مشاوران برجسته در حوزه توسعه اقتصادی است. او کار خود را در سال ۷۱ در زمینه کمک های بین المللی در آفریقا آغاز کرد و پس از آن در توسعه اقتصاد محلی در استرالیا، نیوزیلند، کانادا، انگلستان، آفریقا، امریکا لاتین، ایالات متحده…
دنیای سفر