کاسکاد، هزار پله ارمنستان

کاسکاد به معنی آبشارهای کوچک است، ایرانی های که به ارمنستان  می روند به خاطر پله های بسیار زیاد این مجموعه آن را هزار پله ارمنستان نامیده اند.

البته اگر از بالا رفتن از پله ها خوشتان نمی آید و یا پا درد دارید نگران نباشید، در قسمت کناری پله برقی وجود دارد و تا ساعت ۱۱ قابل استفاده می باشند.

در دوران استعمار ارمنستان توسط حکومت شوری و حدود دهه ۱۹۷۰ میلادی طرحی مطرح شد که توسط آن مرکز شهر ایروان به خیابون مانیومنت و پارک هافتناک متصل می شد. مطرح کننده طرح الکساندر تامانیان Alexander Tamanyan (1878-1936) بود. هدف اصلی وی اتصال قسمت مسکونی به مرکز شهر بود.

او نتوانست ایده اش را اجرایی کند و به مرور زمان طرح به فراموشی سپرده شد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی جیم توروسیان Jim Torosyan معمار شهر شد و این ایده قدیمی نظرش را جلب کرد. او تصمیم گرفت چنین طرحی را اجرا کند. جیم توروسیان طرح تامانیان را الگوی خود قرار داد و نظراتی را که خود فکر می کرد موجب بهبود یافتن طرح می شود در آن اعمال کرد.

او تصمیم گرفت با ساخت پلکانی عظیم و طولانی بخش مسکونی شهر ایروان را با مرکز شهر پیوند دهد پس از پیاده سازی طرح علاوه به اتصال بخش شمال و مرکزی شهر، دسترسی مردم به مرکز آن نیز آسان می شد.

در طراحی او تصمیم گرفت برای کسانی که طرفدار صعود از پله های بسیار نیستند، اینکار برایشان بی معنی است و یا از لحاظ جسمی توانیی انجام آن را ندارند، در کنار پلکان اصلی پله برقی نیز قرار دهد. برای زیباتر سازی سطح شهر و بنایی که می خواست بسازد باغ و فضای سبزی زیبا در طرح خود گنجاند. می خواست محوطه و نمای سازه به نحوی باشد که بیننده در نگاه آن به تاریخ و فرهنگ غنی ارمنستان پی ببرد.

کسکاد ۳۰۲ متر طول دارد که برای جا به جا شدن در این ارتفاع باید ۵۷۰ پله را بالا یا پایین بروید. اگر بالک بالایی آن را نیز در نظر بگیرید ارتفاع به ۴۵۰ متر افزایش میابد. عرض مجموعه ۵۰ متر است و هنوز ساخت ۹۰ متر از آن باقی مانده است.

فضای سبزی که جیم توروسیان در سر داشت نیز اجرایی شد. باغچه های کوچک در سراسر محوطه پلکان ساخته شده اند که تمام طول سال شهرداری ایروان گل های زیبا را در آن می کارد.