به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این اقدام که با همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه در خانه انتشاراتی «وچه» مسکو چاپ شده است، آشنایی روس ها با جاذبه های گردشگری ایران است.

مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه روز سه شنبه در مطلب ویِژه چاپ این کتاب در فیس بوک نوشت: کتاب «ایران سفر توریستی» را در آینده نزدیک می توان در کتاب فروشی های مسکو خرید.

در این کتاب همچنین توصیه های لازم به جهانگردان روسی…
دنیای سفر