کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. خلاصه ای از مباحث مطرح شده از سوی سخنرانان این کنفرانس را در این گزارش و گزارش های بعدی می خوانید.

حمید رضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی و رئیس کنفرانس، با اشاره به سفارش قرآن در ۱۴ آیه به گردش توام با تفکر و تعقل انسان ها در زمین، سخنرانی خود را شروع کرد و گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان سازمانی دانش…
دنیای سفر