به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا عسکری سرپرست هیات کاوش تپه شیرتل شهرستان الوند گفت: همزمان با حفاری اضطراری تپه شیرتل ۱۴ گمانه به منظور تعیین عرصه و حریم این محوطه کاوش شد که داده های بدست آمده بیانگر نهشت ۳ تا ۴ متر رسوب های آبرفتی دراین بخش از دشت قزوین از هزاره دوم قبل از میلاد تا عصر حاضر است.

این باستان شناس هدف از تعیین عرصه و حریم این محوطه را علاوه بر مشخص…
دنیای سفر