به گزارش ایرنا؛ احمد اسدی گفت: بر اساس گزارش های مردمی در نزدیک شهر قورچی باشی از توابع خمین یک محوطه دستکن کشف شده است.

وی اظهار کرد: این دومین مجموعه دستکن زیرزمینی در بخش کمره خمین است که اولین آن سال گذشته در روستای تهیق خمین کشف شد و به ثبت ملی رسید.

بخشدار کمره خمین بیان کرد: در بررسی اولیه همراه با تعدادی از روستائیان و کارشناسان میراث فرهنگی این مجموعه دستکن به یک قنات با آبدهی…
دنیای سفر