ارسلان حصیری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در این ارتباط نماینده میراث فرهنگی در شهرستان دیر در پی اطلاع رسانی شهرداری در محل حاضر و مقرر شد درباره تپه مورد نظر تصمیم گیری شود.

وی اضافه کرد: به دلیل نداشتن اطلاع کافی در حوزه آثار باستانی هم اکنون نمی توان درباره وضعیت تاریخی سر و پایه ستون پیدا شده اظهار نظر کرد.

کشف سر و پایه ستون تاریخی در شهر بردستان
دنیای سفر