به گزارش نیروی انتظامی گلستان، سرهنگ محمود علی فر اظهار داشت: اشیاء عتیقه کشف شده شامل سرنیزه مفرغی، قوری سفالی، سرمه دان سفالی و تنگ سفالی است.

وی در خصوص نحوه کشف این اشیاء نیز افزود: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر اینکه شخصی ساکن کردکوی سال ها قبل یک ملک را با احتمال وجود شیء عتیقه خریداری و پس از احداث ساختمان مسکونی به صورت پنهانی اقدام به حفاری در آن کرده است، پلیس امنیت عمومی شهرستان پیگیری…
دنیای سفر