یعقوب قاسمی مدیرعامل یکی از آژانس های مسافرتی با اعلام این خبر گفت: «این اقدام در پی مذاکراتی با سفیر کرواسی و صربستان در ایران و وزرای توریسم این کشورها صورت گرفته و راه اندازی این خط هوایی و تور مستقیم می تواند بازار جدید گردشگری برای ایران را نمایان کند؛ چراکه از سوی مقابل نیز تورهایی به ایران خواهند آمد.»

او با بیان اینکه پرواز مستقیم این خط برای نخستین بار با پرواز قشم ایر راه اندازی شده…
دنیای سفر