به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی با بیان اینکه بعد از اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما شرکت های هواپیمایی می توانند «درآمد و هزینه» خود را تنظیم کنند و به تبع آن، ارتقاء و توسعه کمی و کیفی ناوگان نیز توجیه پذیر می شود گفت: انباشت بدهی های امروز ایرلاین ها از جمله بدهی به شرکت فرودگاه ها و شرکت پخش فرآورده های نفتی به دلیل ناتوانی مالی آن ها است.

ناوگان هوایی ایران قدیمی است و نیاز به نوسازی دارد
دنیای سفر