دولت استرالیا طرحی را برای پوشش درختی بیشتر در شهرهای این کشور ارائه کرده است.

به گزارش دنیای سفر و به نقل از گاردین، گرگ هانت ایجاد سایبان شهری را در کاهش دما و حرارت و بهبود محیط زیست و سلامت شهری موثر خواند.

کمپین مقابله با آلودگی هوا در تهران
دنیای سفر