به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ احمد نجیبی مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی ابیانه با تبیین اهداف تشکیل این کمیته اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع گردشگری در ابیانه و اثرگذاری فوق العاده آن در حفاظت و توسعه پایدار ابیانه، بر آن شدیم با تشکیل کمیته ای مشورتی با حضور افراد صاحب نظر از نهادهای اجرایی، موضوعات حوزه گردشگری این روستای تاریخی را به بحث و تبادل نظر بگذاریم…
دنیای سفر