کنفرانس جرایم محیط زیستی توسط دفتر منطقه ای مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در ۲۶ و ۲۷ ژانویه به مدت دو روز در مرکز کنفرانس سازمان ملل متحد در بانکوک تایلند برگزار می شود.

به گزارش دنیای سفر از آنجا که فساد می تواند اعتبار دولت ها و اجرای قانون را تضعیف کند، این کنفرانس نمونه هایی از مناطقی که در آنها دولت ها توانسته اند با این روند مقابله کنند را ارائه کرده و…
دنیای سفر