بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران به جای ترکیه و دبی در نوروز پیش رو دعوت می کند، تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آن ها ناشناخته است.

در اینجا به معرفی جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویر احمد می پردازیم.

استان کهگیلویه و بویراحمد که به استان چهارفصل معروف است، آرمیده در میان کوه های سر به فلک کشیده زاگرس…
دنیای سفر