به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ حمید صالحی افزود: بر اساس این گزارش ساعت هفت و ۳۰ دقیقه از ایستگاه های سنجش آلودگی میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد ۱۰۳ پی.اس.آی و فراتر از حد مجاز است.

وی ادامه داد: در مدت مشابه روز گذشته ۲۶ بهمن ماه شاخص کلی کیفیت هوای این کلانشهر ۱۱۶ پی.اس.آی و در روز ۲۵ بهمن ماه نیز با ۱۰۵ پی.اس.آی بالاتر از حد مجاز بود. میزان آلودگی هوا در هفت ایستگاه مشهد شامل سمزقند، سرافرازان…
دنیای سفر