یک مطالعه جدید ادعا می کند که گازهار گلخانه ای می توانند باعث خشک شدن و غیر قابل سکونت شدن یک سیاره و در نتیجه از بین بردن حیات فرازمینی شوند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی دیلی میل، قدرت گازهای گلخانه ای در خشک کردن و غیر قابل سکونت کردن یک سیاره به اندازه چرخیدن سیاره در نزدیکی خورشید خود است. اثرات سطوح زیاد دی اکسید کربن می تواند یک سیاره زمین مانند را به وضعیت شبیه شرایط ‘جهنمی…
دنیای سفر