مرتضی رحمانی موحد ظهر امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار گردشگری ایرنا افزود: مطابق ماده ۱۲ آیین نامه شهریور ۹۴ دولت برای تعیین نرخ ساختار مشخصی را معین کرده است و توافقات صورت گرفته در جلسه معاونت گردشگری با جامعه هتل داران باید از مسیر قانونی و از طریق متولی اصلی که سازمان باشد ابلاغ می شد و اقدام جامعه هتلداران منبی بر نشر و ابلاغ نامه نرخ گذاری جدید برای خدمات هتل های کشور خلاف و غیرقانو

هتل بزرگ داریوش کیش
دنیای سفر